Waar we voor staan!

Sociaal bezit is een coöperatie; samen delen wij risico’s en samen werken wij aan waarde creatie voor de leden. Als collectief zijn wij in staat om voordelen en rendement te creëren van een niveau dat de mogelijkheden van individuele leden overstijgt. 

Risico’s die u niet alleen kunt of wilt dragen kunnen wij wel samen dragen. Krachten bundelen geeft voordeel, zekerheid en een eerlijkere toegang tot de woningmarkt. Voor u en voor de mensen om u heen.

Onze motivatie: rendement met een sociaal fundament

Hoewel er veel mensen zijn met een goede opleiding en een behoorlijk inkomen, wordt het voor veel van deze mensen steeds moeilijker om een huis te kopen. De redenen daarvoor zijn de enorme stijging in huizenprijzen, het niet hebben van een vast contract en de strenge regels met betrekking tot de hypotheekverstrekking. Opgeteld zorgen deze factoren ervoor dat veel mensen wel tegen een hoge huurprijs in de vrije sector jarenlang mogen huren maar zelf geen huis kunnen kopen.

 
Naarmate mensen langer in deze situatie verkeren zal de kans steeds meer toenemen dat ze nooit in staat zullen zijn om tot aanschaf van een woning over te gaan. Coöperatie Sociaal Bezit en haar leden zijn van mening dat dit in een flink aantal van de gevallen anders zou moeten kunnen en anders zou moeten zijn!

Wat we willen

We willen met de leden van coöperatie Sociaal Bezit een netwerk vormen waar de wens van woningzoekers gekoppeld gaat worden aan de expertise en voordelen van het collectief dat kiest voor een sociale insteek. Daarmee kunnen we:

Ons team

Walter Nieuwendijk

Voorzitter

Walter is een gedreven ondernemer die met passie bouwt aan innovatieve, sociale verdienmodellen waarmee nieuwe kansen ontstaan en oude problemen worden opgelost. Met meer dan 25 jaar ervaring op het terrein van sales, marketing en productontwikkeling heeft Walter de vaardigheid ontwikkeld om (belangen van) mensen en organisaties te verbinden en in samenwerking tot oplossingen te komen.
Met het beginsel van wederzijds voordeel als vertrekpunt richt Walter zich op oplossingen die verschillen in kansen en mogelijkheden tussen mensen verkleinen of wegnemen. Het werken aan rendement met een sociaal fundament is hem op het lijf geschreven.
Binnen Coöperatie Sociaal Bezit zet Walter zijn creativiteit, commercieel inzicht en ervaring in voor het collectief en daarmee voor het individueel belang van de leden.

Joost Karels

Penningmeester

Joost heeft na de succesvolle afronding van zijn opleiding accountancy zijn kennis in de praktijk opgedaan als functioneel applicatiebeheerder op een middelgroot accountantskantoor. Met een pragmatische houding en een luisterend oor voor de klant heeft hij veel ondernemers geholpen in de zoektocht naar (administratieve) oplossingen. Joost stopt niet bij het analyseren van problemen, hij draagt praktische oplossingen aan.

Frits Klaver

Secretaris

Al sinds 1999 is Frits ondernemer op gebied van ICT met als speerpunt de maatschappelijke toepassing ervan. Zijn achtergrond ligt in de Sociaal en Organisatiepsychologie. Daarnaast heeft hij ook een diepgravende technische en processmatige kennis van online platformen. Via het online bureau WEBclusive/Fundingcore heeft hij al een jarenlange ervaring met funding concepten, o.a. crowdfunding. Zijn rol als mede initiator van Sociaal Bezit is daarmee een schot in de roos.