Groeikoop voor familie & vrienden:
Samen woningbezit mogelijk maken

Vrienden & familie

Coöperatie Sociaal Bezit U.A. maakt het met Groeikoop mogelijk om de woonwens van uw familielid of vriend(in) te realiseren. Groeikoop is de oplossing waarmee de Groeikoper rustig de tijd krijgt om later de passende woningfinanciering te vinden en toch direct het gewenste huis te kopen en te bewonen. Hierdoor profiteert de Groeikoper direct van een eventuele waardestijging van het huis. De toekomstige financiële positie kan ook door mogelijke inkomensgroei en door minder vaste kosten dan bij huren al gedurende de looptijd verbeteren. Er is namelijk meer gelegenheid om extra te sparen. Dat zijn “de ingrediënten” om later betere uitgangspunten te hebben voor het afsluiten een bancaire hypotheek.

Coöperatie Sociaal Bezit U.A. heeft met Groeikoop een methode ontwikkeld waarbij u op een veilige, zakelijke wijze uw familielid of relatie kunt helpen de woonwens te realiseren. Met Groeikoop ondersteunt u uw familielid of relatie maar houdt u de financiële aspecten van uw relatie zakelijk!

Hoe werkt het?

De groeikoper (uw familielid of relatie) meldt zich bij onze coöperatie met zijn/haar woonwens. Er volgt een intake gesprek waarin wensen en mogelijkheden geïnventariseerd worden. Na deze inventarisatie start het Groeikoop proces.

Samen woningbezit mogelijk maken!

Middels de aanschaf van vrienden & familie hypotheekcertificaten kunt u uw kind, familie, relatie helpen en tegelijk uw warme band op een zakelijke wijze beschermen. 

Met de Groeikoop methode helpt u uw vriend of familielid maar u leent geen geld aan hem/haar. In plaats daarvan verstrekt u de coöperatie een lening waarmee een deel van de woning gefinancierd wordt.

Hiervoor verkrijgt u hypotheekcertificaten. U loopt als houder van vrienden & familie hypotheecertificaten een beperkt risico en uw relatie komt niet onder druk wanneer er onverhoopt betalingsproblemen bij uw familielid of relatie ontstaan. 

Daarmee vormt Groeikoop een veilig en aangenaam alternatief voor de “familiebankconstructie” en ontvangen de houders van de vrienden & familie hypotheekcertificaten een passende vergoeding op hun investering.

De Groeikoop voordelen:

• U helpt u vriend(in) of familie lid
• U heeft hypothecaire zekerheid
• Ieder investerend lid is mede-eigenaar van coöperatie Sociaal Bezit
• Duidelijke scheiding tussen privé relatie en zakelijke steun
• Marktconform en vast rendement
• Medezeggenschap en online inzage voortgang van uw investeringen

Groeikoop
De voordelen
  • Hypothecaire zekerheid
  • Veilig rendement
  • Duidelijke scheiding tussen privé en zakelijk
  • U helpt uw vrienden of familie met de start van hun wooncarrière